Funded by the European Union

slovakia.prescriptec.org

Brochures for preventing cervical cancer in Slovakia

Každé dve minúty zomrie na svete v dôsledku karcinómu krčka maternice jedna žena. Napriek tomu, že ochoreniu sa v súčasnosti dá vo veľkej miere predchádzať, počet nových prípadov neustále rastie. Práve tieto alarmujúce skutočnosti viedli spoločnosť k tomu, aby začala venovať väčšiu pozornosť danej problematike.

Karcinóm krčka maternice je onkologické ochorenie reprodukčného systému. Krčok maternice predstavuje najspodnejšiu časť maternice, ktorá ju spája s pošvou. Takmer všetky prípady karcinómu krčka maternice sú spôsobené infekciou ľudským papilomavírusom (HPV), ktorý môže spôsobiť prednádorové zmeny v bunkách krčka maternice. Tieto abnormálne zmeny je možné zachytiť práve počas skríningového vyšetrenia a po ich odhalení sa dajú bez väčších problémov liečiť, čím sa zabráni ďalšiemu rozvoju ochorenia.

Karcinóm krčka maternice je preventabilné ochorenie. Existuje niekoľko spôsobov, ako zabrániť jeho vzniku a rozvoju. Je to predovšetkým očkovanie proti HPV infekcii (primárna prevencia) a pravidelné skríningové vyšetrenie krčka maternice (sekundárna prevencia).

Pravidelný skríning je nevyhnutný pri prevencii rakoviny krčka maternice. Projekt PRESCRIP-TEC poskytuje ženám možnosť vyšetrenia pomocou samoodberových testov pre zistenie ľudského papilomavírusu. V prípade pozitívneho nálezu HPV infekcie je potrebné vykonať ďalšie lekárske vyšetrenie pomocou Pap testu v zdravotníckom zariadení.

Obráťte sa na nás pre získanie podrobnejších informácií.

Cervical cancer representatives Slovakia

Zdroje

Na celom svete zomrie ročne v dôsledku rakoviny krčka maternice viac než 200 000 žien. Ochorenie postihuje prevažne ženy v mladom a strednom veku žijúce v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Na rozdiel od mnohých iných zdravotných problémov, včasné zistenie a liečba predrakovinových stavov môže zabrániť vzniku a rozvoju rakoviny krčka maternice.

Získajte viac informácií o ako sa vysporiadať s rakovinou krčka maternice:

Onkologický profil krajiny: Slovenská Republika 2023

Starajte sa o svoje zdravie

Kontaktujte nás!

  • Zdravé regióny, Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
    www.zdraveregiony.eu
  • Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
    www.truni.sk
  • Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava
    www.lpr.sk
Patrik Sivco at the Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University

Slovakia’s collaborative impact in Bangladesh: advancing cervical cancer screening protocols with innovation and expertise

During the summer of 2023, the Slovak team engaged in a field visit to Bangladesh. The purpose of this visit was to support the implementation of standard operating procedures, monitor the use of guidelines by field workers, and identify if any need is required for improvements in national cervical cancer screening , treatment policies and in training materials.

Read More »

Buďte informovaní o aktivitách
projektu PRESCRIP-TEC na Slovensku

Get more information on:

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 964270