Funded by the European Union

slovakia.prescriptec.org

Brochures for preventing cervical cancer in Slovakia

Každé dve minúty zomrie na svete v dôsledku karcinómu krčka maternice jedna žena. Napriek tomu, že ochoreniu sa v súčasnosti dá vo veľkej miere predchádzať, počet nových prípadov neustále rastie. Práve tieto alarmujúce skutočnosti viedli spoločnosť k tomu, aby začala venovať väčšiu pozornosť danej problematike.

Karcinóm krčka maternice je onkologické ochorenie reprodukčného systému. Krčok maternice predstavuje najspodnejšiu časť maternice, ktorá ju spája s pošvou. Takmer všetky prípady karcinómu krčka maternice sú spôsobené infekciou ľudským papilomavírusom (HPV), ktorý môže spôsobiť prednádorové zmeny v bunkách krčka maternice. Tieto abnormálne zmeny je možné zachytiť práve počas skríningového vyšetrenia a po ich odhalení sa dajú bez väčších problémov liečiť, čím sa zabráni ďalšiemu rozvoju ochorenia.

Karcinóm krčka maternice je preventabilné ochorenie. Existuje niekoľko spôsobov, ako zabrániť jeho vzniku a rozvoju. Je to predovšetkým očkovanie proti HPV infekcii (primárna prevencia) a pravidelné skríningové vyšetrenie krčka maternice (sekundárna prevencia).

Pravidelný skríning je nevyhnutný pri prevencii rakoviny krčka maternice. Projekt PRESCRIP-TEC poskytuje ženám možnosť vyšetrenia pomocou samoodberových testov pre zistenie ľudského papilomavírusu. V prípade pozitívneho nálezu HPV infekcie je potrebné vykonať ďalšie lekárske vyšetrenie pomocou Pap testu v zdravotníckom zariadení.

Obráťte sa na nás pre získanie podrobnejších informácií.

Cervical cancer representatives Slovakia

Zdroje

Na celom svete zomrie ročne v dôsledku rakoviny krčka maternice viac než 200 000 žien. Ochorenie postihuje prevažne ženy v mladom a strednom veku žijúce v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Na rozdiel od mnohých iných zdravotných problémov, včasné zistenie a liečba predrakovinových stavov môže zabrániť vzniku a rozvoju rakoviny krčka maternice.

Získajte viac informácií o ako sa vysporiadať s rakovinou krčka maternice:

Onkologický profil krajiny: Slovenská Republika 2023

Starajte sa o svoje zdravie

Kontaktujte nás!

  • Zdravé regióny, Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava
    www.zdraveregiony.eu
  • Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
    www.truni.sk
  • Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava
    www.lpr.sk

Buďte informovaní o aktivitách
projektu PRESCRIP-TEC na Slovensku

Get more information on:

This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation
programme under grant agreement No 964270